TOC als weg naar Anti Fragility.

TOC als  weg naar Antifragility. In de afgelopen jaren zijn onzekerheid, complexiteit en variabiliteit een alledaags onderdeel geworden van onze realiteit. Traditionele methoden om risico’s te beheersen blijken helaas niet effectief. Het heeft geen zin om met gedetailleerde planningen een schijn van precisie te creëren in een onzekere omgeving, noch om een organisatie op te…

Joe de efficiënte expert

Bij de bespreking van het kostenincident voor verschillende soorten operaties werd de analogie getrokken van het restaurant, dat een rekje pinda’s aan de toonbank toevoegt, met de bedoeling om in de gebruikelijke gang van zaken een beetje extra winst op te halen. De juistheid van de analogie is echter duidelijk wanneer men het werkelijke probleem…

TOC en APS

De noodzakelijke voorwaarden voor APS Conclusie Kijkend naar het eindige capaciteitsplanning beeld zou men het gevoel kunnen hebben dat het proberen te verbeteren van de doorvoer, terwijl het hebben van minder voorraden en minder bedrijfskosten een missie onmogelijk is. Als we proberen de reguliere (eindige capaciteit) oplossingen toe te passen is het antwoord: JA! Om…

Supply Chain After Corona

Wat is de toekomst van de supply chain? De geglobaliseerde economie is uitermate kwetsbaar gebleken in deze gezondheids crisis. Er dringt zich wellicht een heroriëntatie van de supply chain op . Dus, terug naar de locale en kleinschalige en meer sustainable economie ? Waarschijnlijk is dit ook niet dé oplossing. Schaalvoordelen en specialisatie zijn immers…

De evolutie van TOC Process Syncronization

Wat voorafging In de loop van de ontwikkeling van de TOC- DBR technieken vanaf de jaren 80 tot vandaag is er grote evolutie in de toegepaste technieken en tools. Door integratie van de analyse van de ‘gaten in de buffer’ kwam een zeer coherent verbetersysteem tot stand dat veel onnuttige deeloptimalisaties hielp vermijden. Tegelijkertijd werd…

C&DS toegepast: bevoorrading van werven

Centraal gestuurde bevoorrading van werven. Het is een bekend fenomeen dat werven met complexere installaties en toeleveringen dikwijls vertraging oplopen omwille van het ontbreken van een of ander zij het klein onderdeel. Een gemiddelde werf heeft immers geen of zeer beperkte administratieve ondersteuning en de werfleider heeft meestal wat anders om de oren dan magazijnier…

Weerstand tegen verandering

Weerstand tegen verandering bestaat niet en dat kan op een zeer eenvoudige manier bewezen worden. Stel u krijgt 10 000.000 € van ons zonder voorwaarden gewoon een cadeau. Voor de meeste onder ons is dit een zeer grondige verandering in ons leven, weerstand is er meestal niet. Weerstand tegen een verandering is er pas als…

Hoe reageren bedrijven in crisistijd?

Wat maakt dan het verschil tussen de overlevers, de winnaars en de anderen? Een eerste categorie De conservatieven  trachten het fenomeen te ontkennen en doen verder ‘business as usual’. De omzet daalt, maar daar heeft niemand schuld aan, het is immers crisis voor iedereen, tóch? Met deze gerustellende gedachte voelt ook niemand zich geroepen om…

Beproefde recepten voor mislukking

Beproefde recepten voor mislukking: Ervaring In managementpraatjes wordt het mooie woord “ervaring” weleens gebruikt om vroegere mislukkingen zacht te verbloemen. Sommige van die “ervaringen” leiden echter zó systematisch en voorspelbaar tot mislukkingen dat het zeker de moeite loont om daar eens bij stil te staan. Deel 1:  “Als ieder voor zijn eigen deurtje veegt…” Ja,…