Wat is de toekomst van de supply chain?

De geglobaliseerde economie is uitermate kwetsbaar gebleken in deze gezondheids crisis. Er dringt zich wellicht een heroriëntatie van de supply chain op .

Dus, terug naar de locale en kleinschalige en meer sustainable economie ?
Waarschijnlijk is dit ook niet dé oplossing. Schaalvoordelen en specialisatie zijn immers de motor van de groei van de laatste decennia .

Hoe ziet de supply chain van de toekomst er dan wel uit? Het sleutelwoord is ons inziens: Risico management.

Wat is de beste tactiek om risicos te spreiden aan een aanvaardbare kost ?
Dual Sourcing? Geografische spreiding? Alles Lokaal? Buffer in voorraad Of buffer in capaciteit?

Dit zijn de sleutel-vragen voor de heroriëntatie van de supply chain, de antwoorden zullen geval per geval verschillen.