Joe de efficiënte expert

Bij de bespreking van het kostenincident voor verschillende soorten operaties werd de analogie getrokken van het restaurant, dat een rekje pinda’s aan de toonbank toevoegt, met de bedoeling om in de gebruikelijke gang van zaken een beetje extra winst op te halen. De juistheid van de analogie is echter duidelijk wanneer men het werkelijke probleem van de Restaurateur (Joe) in ogenschouw neemt, zoals zijn Accountant-Efficiency Expert (Eff. Ex.) aan het licht heeft gebracht.

EFF. EX. Joe, je zei dat je deze pinda’s erin hebt gestopt omdat sommige mensen erom vragen, maar realiseer je je wel wat dit rekje pinda’s je kost?

Het gaat niet kosten. Het wordt winst. Tuurlijk, ik heb 25 dollar betaald voor een mooi rek om zakken in te bewaren, maar de pinda’s kosten 6 cent en ik verkoop ze voor 10 cent. Figger ik verkoop 50 zakken per week om te beginnen. Het duurt 12 ½ week om de kosten van het rek te dekken. Daarna moet ik een duidelijke winst van 4 cent per zak maken. Hoe meer ik verkoop, hoe meer ik verdien.

EFF. EX. Dat is een verouderde en compleet onrealistische aanpak, Joe. Gelukkig maken moderne boekhoudprocedures een nauwkeuriger beeld mogelijk dat de complexiteit ervan blootlegt.

JOE Huh?

EFF. EX. Om precies te zijn, die pinda’s moeten worden geïntegreerd in uw hele operatie en hun juiste deel van de zakelijke overhead toegewezen krijgen. Ze moeten een evenredig deel van uw uitgaven voor huur, warmte, licht, afschrijving van apparatuur, decoratie, salarissen voor uw serveersters, koks,…

JOE De kok? Wat moet hij doen met pinda’s? Hij weet niet eens dat ik ze heb!

EFF. EX. Kijk, Joe, de kok is in de keuken, de keuken maakt het eten klaar, het eten is wat de mensen hier binnen brengt, en de mensen vragen om pinda’s te kopen. Daarom moet je een deel van het loon van de kok in rekening brengen, en een deel van je eigen salaris aan de verkoop van pinda’s. Dit blad bevat een zorgvuldig berekende kostenanalyse die aangeeft dat de pindaverwerking precies $1.278 per jaar moet betalen voor deze algemene overheadkosten.

JOE De pinda’s? $1.278 per jaar voor overhead? De pinda’s?

EFF. EX. Het is echt iets meer dan dat. Je geeft ook elke week geld uit om de ramen te laten wassen, om ’s morgens de boel te laten schoonmaken en om zeep in de wasruimte te bewaren. Dat verhoogt het totaal tot $1.313 per jaar.

JOE (Thoughtfully) Maar de pindaverkoper zei dat ik geld zou verdienen – zet ‘em op het einde van de toonbank, zei hij – en 4 cent per zak winst zou krijgen.

EFF. EX. Hij is geen accountant. Weet je eigenlijk wel wat het deel van de toonbank dat bezet is door het pinda-rek voor jou waard is?

JOE is niets waard – geen krukje daar – alleen een dode plek op het einde.

EFF. EX. Het moderne kostenplaatje laat geen dode hoeken toe. Uw toonbank bevat 60 vierkante meter en uw toonbankbedrijf heeft een brutowinst van 15.000 dollar per jaar. Bijgevolg is de vierkante meter ruimte die door het huidige rek wordt ingenomen $250 per jaar waard. Aangezien u dat gebied uit de buurt van algemeen loketgebruik hebt genomen, moet u de waarde van de ruimte in rekening brengen aan de bewoner.

Je bedoelt dat ik $250 per jaar meer aan de pinda’s moet toevoegen?

EFF. EX. Goed. Dat verhoogt hun aandeel in de algemene bedrijfskosten tot een totaal van $1.563 per jaar. Nu dan, als je 50 zakken pinda’s per week verkoopt, zullen deze toegewezen kosten 60 cent per zak bedragen.

JOE Wat?

EFF. EX. Uiteraard moet daar de aankoopprijs van 6 cent per zak bij worden opgeteld, wat het totaal op 66 cent brengt. U ziet dus dat u met de verkoop van pinda’s tegen 10 cent per zak, 56 cent verliest bij elke verkoop.

JOE Er is iets geks aan de hand.

EFF. EX. Helemaal niet. Hier zijn de cijfers. Ze bewijzen dat je pinda-operatie niet op eigen benen kan staan.

JOE (Brightening) Stel dat ik lotsa pinda’s verkoop – duizend zakken per week ‘in plaats van een vijftig?

EFF. EX. Joe, je begrijpt het probleem niet. Als het volume van de verkoop van pinda’s toeneemt, zullen je bedrijfskosten stijgen. Je zult meer zakken moeten verwerken, met meer tijd, meer afschrijving, meer alles. Het basisprincipe van de boekhouding is stevig op dat punt: “Hoe groter de operatie, hoe meer algemene overheadkosten er moeten worden toegewezen.” Nee, het verhogen van het volume van de verkoop zal niet helpen.

Oké, je bent zo slim, vertel me wat ik moet doen.

EFF. EX. Nou, je zou eerst de bedrijfskosten kunnen verlagen.

Hoe?

EFF. EX. Verhuizen naar een gebouw met goedkopere huur. Bezuinigen op salarissen. Was de ramen tweewekelijks. Laat de vloer alleen op donderdag vegen. Haal de zeep uit de toiletten. Verlaag de vierkante voet waarde van je toonbank. Bijvoorbeeld, als u uw uitgaven 50% kunt snijden, zal dat het bedrag dat aan pinda’s wordt toegewezen verminderen van $1.563 tot $781.50 per jaar, die de kosten verminderen tot 35 cent per zak.

JOE (Langzaam) Dat is beter.

EFF. EX. Veel, veel beter. Maar zelfs dan zou je 26 cent per zak verliezen als je maar 10 cent in rekening brengt. Daarom moet je ook je verkoopprijs verhogen. Als u een netto winst van 4 cent per zak wilt, zou u 40 cent in rekening moeten brengen.

JOE (Flabbergasted) Je bedoelt dat nadat ik de exploitatiekosten met 50% heb teruggebracht, ik nog steeds 40 cent in rekening moet brengen voor een zakje pinda’s van 10 cent? Niemand is zo gek op noten. Wie zou ze kopen?

EFF. EX. Dat is een bijkomstigheid. Het punt is 40 cent, je zou verkopen tegen een prijs die gebaseerd is op een echte en goede evaluatie van je dan verlaagde kosten.

Kijk! Ik heb een beter idee. Waarom gooi ik de noten niet gewoon weg – zet ze in een vuilnisbak?

EFF. EX. Kun je het je veroorloven?

Tuurlijk. Alles wat ik heb is ongeveer 50 zakken pinda’s – kosten ongeveer drie dollar – dus ik verlies $25 op het rek, maar ik ben uit deze gekke zaak en geen verdriet meer.

EFF. EX. Joe, zo simpel is het niet. Je zit in de pindabusiness! Zodra je die pinda’s eruit gooit, voeg je $1,563 aan jaarlijkse overhead toe aan de rest van je operatie. Joe, wees realistisch. Kun je je dat veroorloven?

JOE! (Volledig verpletterd) Het is ongelooflijk! Vorige week ging ik geld verdienen. Nu zit ik in de problemen – alleen maar omdat ik denk dat pinda’s op een toonbank me wat extra winst gaat opleveren – alleen maar omdat ik geloof dat 50 zakken pinda’s per week een makkie is.

EFF. EX. (Met opgeheven wenkbrauw) Dat is het doel van moderne kostenstudies, Joe, om valse illusies te verdrijven.

Gepubliceerd door de New York State Society of Certified Public Accountants