C&DS toegepast: bevoorrading van werven

Centraal gestuurde bevoorrading van werven.

Het is een bekend fenomeen dat werven met complexere installaties en toeleveringen dikwijls vertraging oplopen omwille van het ontbreken van een of ander zij het klein onderdeel. Een gemiddelde werf heeft immers geen of zeer beperkte administratieve ondersteuning en de werfleider heeft meestal wat anders om de oren dan magazijnier te gaan spelen en te gaan jagen achter de leveranciers.

De case

Een serie gelijkaardige werven moet bevoorraad wordt vanuit een centraal magazijn met grote stukken en montage-onderdelen die zowel uit eigen fabricage als van toeleveranciers komen. De werf duurt verschillende maanden en het magazijn bij de werf (eigenlijk maar enkele containers) heeft een beperkte opslagruimte.  De eerste reactie bij tekorten is natuurlijk: het werf-magazijn vergroten en meer beveiliging aanleggen, maar wanneer er een groter aantal werven zijn wordt dit niet alleen een dure operatie, maar gaat die ook meer en meer administratie vergen. Je kan er dan ook bijna zeker van zijn dat de éne werf precies die dingen mist, die op een andere werf op overschot liggen en daar gaan wij weer!

 

De ‘klassieke’ manier van werken was:

In het MRP-systeem worden voorlopige orders ingeven die, na explosie, de nodige behoeftes berekenen voor fabricage en aankoop. Deze manier van werken vergt echter veel data-input  en, veel erger, veel correcties op de geplande due-dates en op de aantallen. Het kernprobleem is hier ook weer de onzekerheid. Want niet alles is mathematisch voorspelbaar, het verbruik van sommige onderdelen is verschillend volgens lokale omstandigheden (het zijn geen gestaandardiseerde IKEA-kasten) en de tijdsplanning durft, raar maar waar, zelfs verschuiven! Als gevolg hiervan zijn tekorten en overschotten legio om nog niet te spreken van het vele administratieve werk dat men dan ook wel eens durft uitstellen met nog grotere onzekerheid tot gevolg.

De nieuwe manier van werken

Het bedrijf beschikte reeds over een uitgebreide C&DS-applicatie voor sturing van de supply-chain en de productie. De uitbreiding maakt niet alleen de MRP-run overbodig voor aankoop en lancering van maakonderdelen, maar installeert ook een zeer soepele en transparante opvolging die zeer nauw aansluit bij de realiteit, hoe die ook evolueert. De sleutel is ook hier TOC- buffer management. De voorraadsturing, die gebaseerd is op dit principe, is als het ware zelfregelend. Op die manier worden mogelijke tekorten proactief ontdekt en vermindert de nodige voorraad om en zeer hoge leverbetrouwbaarheid te bereiken, terwijl het administratieve werk, ook voor aankoop zeer sterk wordt vereenvoudigd.