Engie Electrabel

Voor de kerncentrales Engie in Doel en Tihange heeft Bureau Léonard de OptimaCS-software ontwikkeld en geïmplementeerd om de beschikbaarheid van materiaal voor onderhoud en projecten te verbeteren.

OptimaCs software is gebaseerd op SAP.

Sturing van het aankoop-proces

Optimalisatie van de voorraden; beheer van werkbelasting en wachtrijen van de medewerkers; Sturing van de prioriteren door individuele Kan-Ban boards.

Beheer van veroudering (Obsolescense); Pro actieve signalen en opvolging van verouderingsbestand;

Opvolging van de QA materiaallevering, aankoop, inspectie, ontvangst…

Stamgegevens

Veranderproces van de stamgegevens .

Beheer en besturing van de “obsolete” of niet-langer-beschikbare onderdelen. De prioriteiten houden rekening met de montagedatum en de nodige tijd voor bevoorading, administratie, goedkueringen etc…

One Click informatie .

Ik heb een onderhoud gepland en ik wil weten of al het materiaal beschikbaar is, Als het wordt besteld wat is de status van de bestelling?

We willen een deel van de installatie sluiten; Welke onderdelen zijn er niet meer nodig?

Als diensthoofd wil ik weten of er verouderde onderdelen in mijn apparatuur zitten en wat wordt er aan gedaan ?

Als afdelingsverantwoordelijke van het materiaalbeheer wil ik weten waar de bottlenecks zitten bij mijn medewerkers. Door permanente zicht op de wachtrijen krijg ik de juiste antwoorden.

Ik heb een Project en bestelde materialen. Wat is de status van al het materiaal dat ik nodig heb voor mijn project .

Als materiaalbeheerder wil ik zien welke taken ik vandaag moet doen. De informatie komt uit verschillende bronnen SAP of andere. Mijn individuele Kan Ban geeft mij de correcte priotiteiten

Voor één materiaal; Waar wordt het gebruikt – apparatuur en locatie; Waar en wanneer werd het opnieuw geleverd; Wat is de fabrikant; Wie gebruikt het en waar?;

Wat zijn de MRP instellingen?; Hoe lang tussen het herbevoorradingen?; Wat is het gemiddelde- en het piek-verbruik?