Competitive Price-Setting

Domeinen

Marketing, Sales, Accounting

Specifieke Doelstellingen

Producten en diensten aanbieden aan prijzen die goed in de markt liggen en waarbij de impact op de eigen winst steeds transparant is.

Gebruikelijke resultaten

 • Flexibele prijszetting om bepaalde deals te kunnen sluiten
 • Eenmalige prijszetting om overcapaciteit in gesegmenteerde markten te verkopen
 • Responsabilisering van verkoops ploeg bij het geven van kortingen. Anticiperen van probleemperiodes bij prijsstijgingen van grondstoffen
 • Anticiperen op interne capaciteitsproblemen

Specifieke technieken

 • Throughput accounting
 • Berekening van de ogenblikkelijke bruto toegevoegde waarde per product en van de globale toegevoegde waarde per periode.
  In samenstelling met DeltaOE* en buffermanagement wordt hiermede ook de vooropgestelde winst per periode berekend
 • Sensitivity: T/constraint unit. Het uitnutten van constraint-resources heeft directe impact op de winst. Deze indicator laat toe om richting te geven aan verkoopstaktieken zowel op korte termijn als op langere termijn
 • Grondstof beschikbaarheid.  De grafische informatie over kritische grondstoffen: Al dan niet reeds gereserveerd – overbeveiligd – potentiële tekorten etc… is cruciaal bij het nemen van engagement tegenover de klant.
  Standaard herbevoorradingstijden geven niet altijd de realiteit weer. impact van nieuwe bestelling. Theoretische of gemiddelde cijfers zijn waardeloos wanneer een belangrijke bestelling bovenop het bestaande orderboek komt, zeker wanneer er risico is van bottelenecks
  De impact op alle orders is de enige rechter
 • DeltaOE: Differential operating expenses
  Deze indicator sluit aan bij de reële verlies/winst rekening van de overeenkomstige periode. Soms is die totaal verschillend dan wat kostprijssystemen suggereren. Buffer risks (monitoring van ogenblikkelijke wachtrijen)
  In samenstelling met buffermanagement worden hiermede de probabiliteit en de risico’s berekend voor het al dan niet halen van de vooropgestelde cijfers
 • POOGI: betrouwbaarheid van resources/ leveranciers/ subcontractors

 

Ons Aanbod

Diagnose studie en implementatieplan.

Volledige trajecten met al dan niet knowhow overdracht worden begeleid door TOC-experts

Aangepaste en integreerbare software beschikbaar