Weerstand tegen verandering

Weerstand tegen verandering bestaat niet en dat kan op een zeer eenvoudige manier bewezen worden. Stel u krijgt 10 000.000 € van ons zonder voorwaarden gewoon een cadeau. Voor de meeste onder ons is dit een zeer grondige verandering in ons leven, weerstand is er meestal niet. Weerstand tegen een verandering is er pas als het gevolg van de verandering voor onszelf negatief is of als we de gevolgen niet kunnen overzien. Managers die verbeteringen doorvoeren waardoor hun medewerkers hun job kunnen verliezen krijgen meestal met weerstand te maken. Elk veranderingsproces is een persoonlijk proces. Als we een verandering evalueren maken we onbewust een balans op en wegen we de positieve effecten van de verandering af tegen de negatieve. Deze onbewuste persoonlijke afweging kunnen we onder brengen in vier categorieën:

Categorie 1 Niet veranderen kan negatieve gevolgen hebben “de aligator” .

De alligator is het gevaar van niet veranderen als we niets doen dan gaan we failliet , verhuist de productie naar het buitenland …..deze eminente gevaren dwingen ons vaak tot structurele veranderingen . De grootste stappen in de wetenschap zijn niet per toeval in oorlogen gezet.

Categorie 2 Niet veranderen kan positieve gevolgen hebben “de zeemeermin”

De zeemeermin is het voordeel van niet veranderen het behouden van wat we hebben. Hoe veel mensen denken er aan om ooit een reis om de wereld te maken, en hoe veel zijn er die echt alles achter laten en vertrekken? Wat ze hier houdt is hun zeemeermin, de familie het huis de kinderen ….

Categorie 3 Wel veranderen kan zeer positieve gevolgen hebben “de pot vol goud”

De pot vol goud is het doel van de verandering, als we het zo doen dan zullen we meer winst maken, beter kunnen concurreren… Natuurlijk moet de “gouden pot” een persoonlijk voordeel zijn. Elke verandering is immers een persoonlijk afweging van voor en tegen. Bonussen zijn hiervan een typisch voorbeeld ze zorgen er voor dat de persoonlijke goudpot en de goudpot van het bedrijf samen vallen.

Categorie 4 Wel veranderen kan negatieve gevolgen hebben “de hinderinissen”

Als we de weg van de verandering inslaan weten we vooraf dat er moeilijkheden en hindernissen op ons pad zullen komen. Vaak zijn deze hindernissen te voorzien en stoppen we reeds voor we begonnen zijn. Hoe vaak had u een “creatief idee” waar niets mee gedaan is. Als initiator van iets nieuws weet je vooraf dat je de schuld zal krijgen van alles wat mis gaat, ook al heeft het niets te maken met we je ingevoerd hebt. Weerstand tegen verandering bestaat niet, weerstand tegen de negatieve effecten van veranderingen wel.