ELDRA

Eldra is een internationaal georiënteerd kabelproducerend bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen en leveren van innovatieve kabeloplossingen. Deze oplossingen worden geïmplementeerd in systemen en netwerken op de volgende gebieden: Informatietechnologie, Communicatietechnologie, Elektrotechnische sector, Industriële sector, Utility sector en Infrastructuur sector.

Toepassingsgebied

De operaties en de interne bevoorradingsketen.

C&DS-modules::

C&DS Aanvulling:

Beheer van de voorraad eindproducten Halffabrikaten en grondstoffen

C&DS Productieplanning:

Capaciteitsplanning met een combinatie van Make to Order en Make to Stock, inclusief ATP (Beschikbaar om te beloven)

C&DS Bufferbeheer:

Prioriteiten voor uitvoering op de werkvloer Inclusief issuemanagement

C&DS POOGI:

Module Continue verbetering

Duur: De volledige uitvoering is in 8 maanden afgerond

Resultaten :

  • De productietijd is verminderd, de flexibiliteit is vergroot en de prestaties zijn verbeterd, terwijl de voorraden van halffabrikaten en grondstoffen met meer dan 30% zijn gedaald.

  • De eerste tastbare resultaten zijn binnen 3 maanden na het begin van de implementatie bereikt.

Terwijl 70% van de productie Make to Stock is, bleek C&DS Replenishment een waardevolle bijdrage te leveren aan een beter voorraadbeheer. Het zorgde voor meer inzicht en dus betere communicatie.