TOC als weg naar Anti Fragility.

TOC als  weg naar Antifragility.

In de afgelopen jaren zijn onzekerheid, complexiteit en variabiliteit een alledaags onderdeel geworden van onze realiteit.

Traditionele methoden om risico’s te beheersen blijken helaas niet effectief.
Het heeft geen zin om met gedetailleerde planningen een schijn van precisie te creëren in een onzekere omgeving, noch om een organisatie op te splitsen in kleinere deeltjes (afdelingen) en zo de illusie te wekken dat deze deeltjes wel beheersbaar zijn.

Het opzetten van een geavanceerd risicomanagementsysteem heeft weinig zin als we niet kunnen voorspellen wat de volgende gebeurtenissen zullen zijn.
Daarom is het van essentieel belang om onze inspanningen te richten op het verbeteren van de reactie van onze organisaties op veranderingen en te streven naar het opbouwen van een anti-fragiele organisatie.

Anti-fragiliteit erkent dat disrupties met enorme impact niet te voorspellen zijn;”Black Swans” zijn achteraf logisch te verklaren maar niet te voorzien.

Het gaat verder dan veerkracht; een veerkrachtige organisatie is bestand tegen schokken, maar een anti-fragiele organisatie wordt juist beter en sterker onder stress.

 

Is TOC (Theory of constraints) de weg naar anti fragile?

Vele wegen leiden naar Rome maar voor TOC-experten is het duidelijk dat TOC een manier is om naar Anti fragile te evolueren.

Enkel voorbeelden van de manier waarop TOC een middel kan zijn om tot een anti fragile organisatie te komen.

 

Principe accepteer onzekerheden.

De wereld is onzeker, veranderingen zijn deel van onze realiteit probeer ze niet te elimineren leer hoe je er beter van kan worden.

Elke logistieke TOC-implementatie begint bij het inrichten van buffers als bescherming tegen variantie. TOC accepteert dat we variantie niet onmiddellijk kunnen wegnemen. De buffer moet de output beschermen tegen onzekerheden.

Kers op de taart! Vaak is een bewust geplande en beheerde buffer kleiner dan de verborgen buffers die in elke organisatie aanwezig zijn.

Het leerproces start bij de analyse van de buffer – Hoe erg heeft de onzekerheid de buffer aangetast en wat zijn de oorzaken. Eliminatie van de kern oorzaken (Root causes) maakt het hele systeem beter.

Dit is de kern van anti fragility beter worden van disruptie zonder schade te ondervinden.

Asymmetrische opties

Een voorgestelde investering heeft nooit één uitkomst maar een “range” van uitkomsten.
Als het mis gaat is X het slechts mogelijke resultaat als het goed gaat is Y hat best mogelijk resultaat, X en Y zijn bijna nooit symmetrisch, zoek naar asymmetrische opportuniteiten in ons voordeel.

Als voorbeeld, Wanneer Bureau Léonard een project start is de vraag altijd: Wat is de verwachte opbrengst van dit project.
Ons eerlijk antwoord is altijd “ik weet het niet juist” maar wat ik wel weet is dat de kost +- 10 K is en de opbrengst als het heel slecht afloopt 8 K is, als het goed gaat +200 k of veel meer.

Een gezonde project portfolio bevat veel asymmetrische projecten in het voordeel.

Redundancy.

Je hebt meer nodig dan het strikt noodzakelijke om te reageren op voorspelbare stress factoren.

Dit wordt perfect geïllustreerd door de TOC-aanpak in productie. Niet knelpunten die overcapaciteit hebben zijn geen prioriteit. We laten de overcapaciteit in eerste instantie bestaan omdat we weten dat we ze later nodig zullen hebben om te reageren op stress.

Buffer, Overcapaciteit zijn Positief we hebben ze nodig, ze worden pas waste als we er veel meer van hebben dan noodzakelijk om te reageren op voorspelbare stress factoren.

 Via Negativita.

Stop met de verkeerde dingen te doen. Het is eenvoudiger om te weten wat niet werkt dan wat wel werkt. Een voorbeeld uit de TOC-hoek Multi tasking in projecten.

Multi tasking in projecten zorgt ervoor dat een taak met werkinhoud van 1 dag een doorlooptijd van weken of maanden krijgt (Er kan immers nooit geconcentreerd en ononderbroken doorgewerkt worden). We weten dus wat niet werkt in projecten.  Een belangrijk onderdeel van de TOC-oplossing voor projecten is multi tasking verminderen.

Skinn in the Game.

Creëer de omstandigheden waarin iedere deelnemer iets te verliezen heeft als gevolg van z’n beslissingen en acties.

In veel organisaties bestaat net het tegenovergestelde, iedere deelnemer minimaliseert de mogelijk negatieve gevolgen van z’n beslissing voor zichzelf, zelfs als anderen dan de gevolgen dragen.

Voorbeeld

Op het einde van het kwartaal reduceren we materiaal aankopen om er goed uit te zien bij het head quarter …..ook al storten we onze productie in chaos.

Mismatch van Skinn in the game is oorzaak van veel frustratie bij medewerkers.

TOC-tools, zoals het conflict diagramma, helpen om verantwoordelijkheid en accountability beter op elkaar af te stemmen, waarbij alle deelnemers iets te verliezen hebben als gevolg van hun eigen beslissingen en acties.

Anti fragile is geen toestand maar een reis, vergeet TOC niet in uw reiskoffer te stoppen.