Key Performance Indicators (KPIs)

Domeinen

Management Accounting; Persoonlijke en groepsevaluaties; Ondersteuning van Bonussystemen; Input voor operationele sturing en verbeteracties

Specifieke Doelstellingen

Een objectieve beoordeling van korte termijn en lange termijn acties en prestaties installeren, die éénduidig en transparant het verband legt tussen individuele- en groeps-prestaties en de winst van het bedrijf.

Gebruikelijke resultaten

 • Verminderen/verdwijnen van lokale optima
 • Stimulering van teamwerk
 • Verdwijnen van verkeerde/ongezonde interne competitie
 • Ondersteuning van interne delegatie
 • Beloning en verantwoordelijkheid
 • Acceptatie van veranderende prioriteiten
 • Coherente beoordeling en prioriteitstelling van verbeteracties
 • Klantvoorraden geoptimaliseerd
 • Afschaffing van overbodige magazijnruimte

Specifieke technieken

 • Thoughput Accounting. De impact van een actie, een beslissing of een project wordt eerst afgemeten tegenover de Throughput. (Lange termijn en korte termijn)
 • NBR: (Negatieve gevolgen-logica). Het optimaliseren van één variabele kan negatieve gevolgen hebben voor andere variabelen. NBR-techniek vermijdt deze ontsporing
 • T/OE of DT/ DOE en T/I of DT/DI. Zowel korte termijn als lange termijn invloeden maken deel uit van de KPI’s en tonen de directe link met de verlies- en winst-rekening
 • Buffermanagement. Risico’s worden afgezekert met buffers. Buffermanagement valt onder verantwoordelijkheid van individuele managers of van een team. Buffermanagement geeft aan in welke mate de risico’s zijn opgevolgd en bijgestuurd

 

Ons Aanbod

Diagnose studie en implementatieplan.

Knowhow overdracht en inzicht in de business-eigen constraints is essentieel voor het welslagen van de implementatie

Volledige trajecten met knowhow overdracht worden begeleid door TOC-experts

Aangepaste en integreerbare software beschikbaar