DBR – SDBR (Drum Buffer Rope – Simplified drum Buffer Rope)

 

Domeinen:

Sturing en opvolging van de operationele activiteiten.

Objectief:

De operatinele keten sturen voor maximaal rendement met minimale middelen.

Gebruikelijke resultaten:

 • Verkorting van  productiedoorlooptijden zonder ingrepen of investeringen in het productie apparaat. (Courant: 30% à 40% korter na 4 maand werking)
 • Sterke verbetering van de leverbetrouwbaarheid. (Courant: vetrekkend met 70% na 4 maand boven 95%). Vermindering van het onderhanden werk (WIP) met 40%.
 • Sterke vermindering van ‘dringende’ orders.
 • Rustigere flow.
 • Minder overuren.
 • Minder managementiijd.
 • Veilige delegatie naar operationeel niveau..

Specifieke technieken:

 • Toepassing van de 5-focussing stappen.
 • Sturen op de critische resources, synchroniseren van niet-critische resources d.m.v. buffermanagement.
 • Materiaal – vrijgave. De productiestart is gesynchroniseerd op de critische resources.  (niet op forecast of op globale MRP-signalen) Buffermanagement.
 • De synchronisatie van de hele keten wordt gestuurd door zeer transparante signalen, die voor elke stap de juiste en up-to-date prioriteiten aangeven.
 • Gefocuste opvolging. Het aantal aandachtspunten vermindert drastisch en is voor iedereen duidelijk. (= Management by exceptions!) Ingebouwde controle. Het niet juist opvolgen of uitvoeren van een activiteit wordt tijdig zichtbaar.
 • Immuun tegen verstoringen. De juiste buffertechniek laat toe om tijdig in te grijpen.
 • Materiaalbehoefte planing. MRP-run wordt overbodig.
 • Synchronisatie van inkoop.
 • De inkoopplanning wordt up-to-date gehouden door dezelfde buffermanagement signalen.
 • POOGI: Betrouwbaarheid van resources/ leveranciers/ subcontractors worden gemonitord en verwerkt tot verbeteracties.

Implementatie en opstart:

Diagnose studie en implementatieplan. 2-daagse EDM (Executive Decision Making) – sessie voor kennismaking. Volledige trajecten met al dan niet know-how overdracht worden begeleid door TOC-experts. Aangepaste en integreerbare software beschikbaar