Scan and Plan Market Constraints

TOC Scan & Plan and Market Constraints

De TOC-SCAN & PLAN kan uitgebreid worden met de module Marktconstraints en geeft een antwoord op de volgende vragen

Wat houdt ons tegen om het marktaandeel te vergroten?

Indien er meer kan verkocht worden met dezelfde organisatie, dan is er sprake van marktconstraints. De focus gaat niet naar langdurige marktonderzoeken maar naar de elementen die de eigen organisatie afremmen om beter te scoren op de markt.

Wat is het kernprobleem in onze marktaanpak?

De techniek die gebruikt wordt om het marketing constraints profiel van het bedrijf op te stellen laat toe om de zwakste schakel in de marktaanpak te identificeren. Het geeft ook aan waar de grootste hefbomen voor uitbreiding van het marktaandeel te vinden zijn.

Wat is de invloed van onze kostprijzen?

Het analyseren van kostprijzen in isolate (dwz.: zonder rekening te houden met de organisationele constraints en zonder de impact op de reële verlies en winst) leidt dikwijls tot verkeerde conclusies. Deze delicate problematiek wordt eveneens onderzocht tijdens de TOC-SCAN + Market. De gebruikte procedure om commerciële en operationele beslissingen te nemen in functie van de kostprijzen is vitaal voor het bepalen van de mogelijkheden tot verbetering.

Wat is de nieuwe richting?

Het is niet voldoende om aan te geven wat fout loopt, vanuit de identificatie van het kernprobleem wordt een nieuwe richting afgeleid, die past op de organisatie. Niet een copy-paste van wat algemene slogans maar een eigen objectief dat duidelijke cijfers vooropstelt.

Wat is het beste plan om met minimale inzet maximale resultaten te boeken, zowel op korte termijn als op lange termijn?

Een nieuwe richting komt niet vanzelf tot stand en snel wat opportuniteiten pikken dat is helemaal geen optie op langere termijn. Het implementatieplan vertrekt van de huidige situatie en geeft een duidelijk beeld van het hele traject en de deelobjectieven. Het doorbreken van op het eerste gezicht ‘moeilijke knelpunten’ wordt vertaald in uitvoerbare stappen.