Intelligent lean

Intelligent lean: Een sterke component van uw business strategie voor 2018-22. Tegenover de klassieke lean-aanpak staat intelligent lean als een buitenbeentje maar met een veel breder toepassingsgebied. Het is een afleiding van de TOC[1]techniek voor flow-sturing, die per definitie niet begint met werkposten of machines te verplaatsen. Dit is zelfs taboe zolang de sturing niet perfect loopt.

De eerste stap

van intelligent lean is dan ook het opzetten van een juiste sturing, die rekening houdt met de bestaande beperkingen (constraints / bottlenecks) en die beperkingen – als je die niet direct per toverslag kan laten verdwijnen – optimaal gebruikt. Niet zelden brengt deze eerste stap reeds zoveel orde in de tent dat een aantal vermeende bottlenecks zichzelf oplossen en de doorstroming drastisch verbetert zonder één enkele technische ingreep.

De tweede stap

is het installeren van een zeer pragmatisch systeem voor bewaking en synchronisatie van de flow gekend als buffermanagement. De resultaten van die stap zijn dikwijls spectaculair omdat nu iedereen de juiste prioriteitssignalen krijgt, die nodig zijn om de output optimaal te krijgen. Buffermanagement creëert een aantal leuke neveneffecten zoals het beveiligen van delegatie naar de uitvoerders en het sterk verminderen van de doorlooptijden en de tussenvoorraden. Niet zelden worden reducties van 40% en meer gerapporteerd zelfs in omgevingen met een “spaghetti-flow” terwijl de leverbetrouwbaarheid optimaal wordt. Tot op dat moment is er doorgaans nog niets veranderd aan de fysische flow of aan de infrastructuur. Ook het afschaffen van zgn. ‘moeilijke producten’ is niet de eerste zorg omdat die dikwijls toelaten om het verschil te maken met de concurrent en uit de negatieve prijsspiraal te blijven. Soms gebeurt zelfs precies het tegenovergestelde: vermits alles nu goed bestuurbaar is wordt de reserve capaciteit zichtbaar en dit geeft ruimte voor de kleinere series en voor de pre-series test-runs of prototypes en andere buitenbeentjes die dan ook geen chaos meer creëren.

De derde stap

is het installeren van permanente proces-diagnose. Dit systeem is een ‘plug-in’ op buffermanagement en laat toe om te anticiperen op toekomstige bottlenecks en synchronisatie problemen. Deze module berekent ook de impact in harde euro’s van de bottlenecks en van de synchronisatieproblemen wat een ideale input geeft voor de juiste verbeterprojecten. De verspilling door verkeerde investeringen verdwijnt volledig.

Voordelen en Toepasbaarheid:

Intelligent lean heeft het voordeel dat er snel tastbare resultaten komen terwijl er niet direct moet ingegrepen worden op de processen. Dit komt pas later en in veel geringere mate dan eerst gedacht. Intelligent lean is toepasbaar op elk process, zowel op een administratief proces als op de supplychain als op projecten – mits aanpassing van de tools natuurlijk! – en, last but not least, ook op de koppeling van de verschillende processen. Zo worden bijvoorbeeld de aankoopprocessen tot en met de planning van onderaannemers één enkele flow en wordt een ontwikkelingsproject van een nieuw product gesynchroniseerd met de toekomstige inkoop, productie en marketingacties.