Een nieuwe schaarste: managementtijd

Het is een algemeen adagio: Managers lopen van de ene vergadering naar de andere en maken geen tijd meer om op langere termijn te denken. Bovendien wordt het druk-druk hebben soms aanzien als een statussymbool! Dit lijdt dan ook tot de onvermijdelijke vicieuze cirkel dat je geen tijd meer hebt om tijd te maken.

Wat is er veranderd?

De organisaties zijn afgeslankt terwijl de stabiliteit en het rustige repetitieve karakter van de business verdwenen zijn. De personen aan wie kon gedelegeerd worden zijn soms weg-geoptimaliseerd met het gevolg dat hun medewerkers meer en meer ‘naar boven’ delegeren. Maar dat is niet de énige oorzaak de dagelijkse problemen zijn ook van een andere aard en vergen soms directe beslissingen met grote gevolgen.

Is er een uitweg?

Misschien wél wanneer wij ons durven afvragen waarom het onvermijdelijk lijkt dat er meer en meer ‘naar boven’ wordt gedelegeerd. En het antwoord, dat meestal gegeven wordt, is: omdat de medewerkers onvoldoende zicht hebben op een aantal implicaties buiten hun eigen domein… en daar gaan wij weer! Want om daaraan tegemoet te komen worden er vergaderingen gehouden, die veel tijd vragen, waardoor er…etc… terug naar af!

Er zijn 2 pistes om uit de vicieuze cirkel te geraken.

Piste 1

De techniek van intelligent lean toepassen om de hele organisatie uit de vicieuze cirkels te halen. Deze technieken ondersteunen de dagelijkse lokale beslissingen met zicht van de impact op het geheel….Waardoor het ‘naar boven delegeren’ verdwijnt. Onze ervaring leert dat door deze techniek reeds na enkele maanden de stress uit de organisatie verdwijnt en, zelfs voor ingewikkelde bedrijven, het geheel eenvoudig bestuurbaar wordt en opportuniteiten blootlegt. Door de plug-in te gebruiken voor permanente proces-diagnose komen de signalen beschikbaar die de stucturele beperkingen ontmaskeren, die dan verder worden gebruikt om lange termijn verbeteringen aan te sturen.

Intelligent Lean

Piste 2

Eerst de langetermijn visie uitwerken door minimaal beslag te leggen op de zo schaarse managementtijd. Dit kan in een korte tijdspanne als het wordt uitgevoerd door een ervaren TOC-expert, die gebruik maakt van de aangepaste modellen en logische tools. Het voordeel van deze aanpak is dat de managers hun intuïtie snel vertaald zien in een globaal strategisch model zonder daar zélf veel tijd te moeten in steken. Op die manier ontstaat de zo begeerde en hooggeprezen ‘helicopter view’ waar elkeen een stukje van zijn eigen domein in terugvindt. Dankzij de techniek van de ‘market-constraints’ worden de groostste hefbomen voor marketing en sales zichtbaar en ontstaat, ook bij de operationele managers, een duidelijk beeld van wat van hen verwacht wordt om te beantwoorden aan wat de markt vraagt en zal vragen. Dit model laat toe om de verschillende valabele scenarios te simuleren omdat het gekoppeld is aan de previsionele balans- en resultaatrekeningen met inbegrip van investeringen in de strategische projecten.