TOC en het fileprobleem

Is het fileprobleem op te lossen met TOC?

File in Groot Bijgaarde, een ongeval om 6 uur in de ochtend veroorzaakt een enorme chaos. De rijtijden vanuit Gent naar Brussel lopen op tot meer dan 3 uur, iedereen kent het probleem. Bovendien is er nu geen budget om de hele wegen infrastructuur te hertekenen en nieuwe wegen aan te leggen. Vanuit TOC-standpunt bekeken is dit een klassieke case: Een systeem (het wegennet) is maar zo sterk als zijn zwakste schakel (de knelpunten). Om een oplossing voor dit probleem te bedenken gebruikt TOC een heel intuïtief en beproefd 5-stappenproces.

Stap 1: Identificeer het knelpunt

Hiervoor zijn niet altijd complexe of moeilijke rekenregels nodig, als we de verkeersberichten dagelijks beluisteren kennen we zó de structurele knelpunten. Aan de Kennedy tunnel in Antwerpen op de E411 in … Etc.

Stap 2: Benut het knelpunt optimaal

Vermits wij met die situatie nog een tijdje zullen moeten leven, is er maar een oplossing: de beperkte capaciteit van het knelpunt zo goed mogelijk benutten. (En niet verkeerd benutten). Bestuurders die niet via de knelpunten moeten rijden doen dit ook niet. Een bekend fenomeen: sluipwegen en alternatieve routes en gebruik van de spits-rijstrook. Dit is niets nieuws en het is ook geen échte oplossing. De sleutel (zowel voor het verkeersprobleem als voor vele bedrijfsproblemen) is Stap 3.

Stap 3: Maak al de rest ondergeschikt en wees coherent

Elk van deze knelpunten heeft een bepaalde capaciteit: Stel 10.000 voertuigen per uur bij een bepaalde snelheid (80 Km/h). Laten we meer dan 10.000 voertuigen per uur toe dan daalt de capaciteit plots heel sterk wegens saturatie en ontstaat er file … Dus als we echt coherent zijn mogen we nooit meer als 10.000 voertuigen per uur toelaten op onze knelpunten. Toegangsdosering heet dat. Zet rode lichten aan de opritten van de autostrade en laat nooit meer voertuigen toe dan het knelpunt kan verwerken.
En het werkt!

Bron: De Morgen 05/03/2013: “Met een bredere ring staan we ook stil “. Volgens verkeersdeskundige Chris Tampere van de onderzoekseenheid Verkeer en Infrastructuur (KULeuven) wordt de capacitiet van de Vlaamse wegen onderbenut. ….. Dynamisch verkeersmanagement gaat verder dan spitsstroken en variabele snelheidslimieten, “welke verkeersstromen laten we door en welke niet “
Proactief filemanagement heet dat officieel.
Wist u dat in Melbourne de files met 40% zijn geslonken? gewoon door auto’s op de oprit te laten wachten in plaats van op de ring ….

Ander voorbeeld van stap 3

Zet takelwagens, politie, ziekenwagens in stand-by in de spits zodat het knelpunt altijd dadelijk kan ontruimd worden …

En toch gebeurt het niet waarom?

Wij zien hier, als TOC-experts, hetzelfde als in de bedrijven: ‘goed bedoelde’ lokale optima! Die ziekenwagens, takelwagens, politiediensten kosten duizenden euro’s per dag en sommige dagen zullen ze zelfs niet nodig zijn voor de knelpunten … Iemand zal al snel op het idee komen om deze diensten efficiënter in te zetten om enkele duizenden te besparen . Lokaal optimaal, maar wat is de globale gevolgschade voor de economie van ons file probleem duizenden of miljoenen?

Stap 4. Verhoog de capaciteit

Wat nog even zal duren gezien de budgettaire situatie.

Stap 5: Begin opnieuw: er is een nieuw knelpunt