Veel gestelde vragen C&DS

Is een eindige capaciteitsplanning niet voldoende om de TOC-doelstellingen te bereiken?

Een eindige capaciteitsplanning levert nuttige informatie op, maar de typische DBR- of SDBR-technieken, die de basis vormen voor TOC-beslissingen, zijn meestal niet beschikbaar. Voor het bereiken van de TOC-doelstellingen is immunisatie tegen reële instabiliteit nodig, wat geen deel uitmaakt van de reguliere eindige capaciteitslogica.

Is de APS - oplossing beter?

Theoretisch is het niet onmogelijk om goede resultaten te behalen met een APS, maar er zijn een aantal zeer kritische noodzakelijke voorwaarden waaraan moet worden voldaan zoals: APS heeft correcte gegevens nodig, wat zelden het geval is; het heeft ook een omgeving nodig die voldoende stabiel is tijdens de planningshorizon, wat helemaal niet onze huidige realiteit is, en het heeft ook coherente optimalisatiecriteria nodig. In de praktijk hebben de meeste proeven gefaald omdat aan één of meer van de noodzakelijke voorwaarden niet kan worden voldaan.

Is C&DS een ander ERP-systeem?

Nee, C&DS doet geen ERP-jobs zoals: boekhouding, facturatie, betalingen, het onderhouden van klanten- en vendordatabases etc... C&DS richt zich op beslissingsondersteuning voor operaties, wat betekent dat C&DS in de meeste gevallen de beschikbare ERP-data krijgt om dubbele invoer te voorkomen.

We hebben geen correcte gegevens in ons ERP, moeten we daar niet eerst aan werken voordat we iets anders doen? Of is dat niet voldoende om de TOC-doelstellingen te bereiken?

Operatiedata zoals tijden-per-deel, set-up time en scrap-rates veranderen voortdurend, maar de realiteit leert dat het voldoende is om goed genoeg data te hebben voor de kritische middelen. In de opstartfase wordt de POOGI-module gebruikt om te controleren waar de gegevens moeten worden gecorrigeerd en waar niet. Dit is een ander voordeel van de ingebedde focustechnieken.

We hebben buffers in onze productie, dus waarom krijgen we niet de resultaten?

Bufferbeheer heeft buffers nodig op zeer specifieke locaties en zeker niet op elke bron. De eerste functie van buffers is het beschermen van de doorvoer, maar dit is niet voldoende: de juiste aanzichten en signalen zijn essentieel voor het sturen van de stroom en het synchroniseren van alle beslissingen.

We hebben al continue verbeteringsprogramma's, dus waarom hebben we POOGI nodig?

Het verschil is FOCUS. Het ingebouwde diagnose-instrument kan beperkingen van verschillende aard aan het licht brengen: gebrek aan capaciteit, vaardigheden, ontbrekende onderdelen, kwaliteitsproblemen of procedures. We moeten weten wat de impact is van de gemeenschappelijke oorzaken op onze doorvoer of inventarisatie: dit is wat POOGI ondersteunt.

Hoe lang duurt het voordat de eerste resultaten worden bereikt?

De eerste resultaten worden na 3 tot 5 maanden na de technische installatie bereikt als en slechts als tegelijkertijd de noodzakelijke kennisoverdracht en de opleiding op de werkplek is uitgevoerd. Het installeren van software zonder de aangepaste implementatieondersteuning is een recept voor mislukking gebleken.