TOC – Synchronised Supply Chain: Een sterke ruggengraat voor uw Lean-aanpak.

De hoofdbouwstenen van lean zijn:

Vermijden van verspilling. (Elimination of Waste)

Continue verbeteren. (Continuous improvement)

Respect voor de stakeholders. (Respect for humanity)

Vermijden van verspilling veronderstelt dat er te weinig tijd en middelen zijn om alles te doen waarvan gedroomd wordt, wat nu meer dan ooit het geval is. Het komt er dus op aan om de (steeds te-) beperkte middelen zo doelgericht mogelijk in te zetten. In de TOC-technieken wordt uitgegaan van een juiste meting van de doelstellingen (Throughput in termen van €uro’s) en de impact van de ‘constraint’ op die doelstelling. Een constraint kan zijn: een bottleneck, geld, geen juiste skills, verkeerde beslissingen…

Wanneer de focus gaat naar de juiste dingen en er een logische onderbouw en meting voor bestaat accepteert men snel dat het tijd- en geldverspilling is om ‘non-constraints’ op dat ogenblik te gaan verbeteren.

Tegelijkertijd levert het juist besturen van de constraint het grootste hefboomeffect, wat het gebruik van de schaarse middelen meteen optimaliseert. (Of weer verspilling vermijdt).

Dit geldt ook voor overbodige voorraden, die soms geproduceerd worden vanuit een positieve bezorgdheid om kosten te besparen. Dit dilemma verdwijnt automatisch bij toepassing van de TOC-SSC.

Just-In -Time levering is eveneens een automatisch gevolg van de synchronisatiesystemen terwijl de Kan-Ban’s vervangen worden door dynamisch buffermanagement.

Continu verbeteren is niet meer vrijblijvend het is een concurrentiële noodzaak. Bij TOC-SSC is dit een positief effect van buffermanagement. Dit is een typische TOC-techniek die niet alleen zorgt voor lage voorraden met optimale servicegraad maar door de ingebedde analyses van de verstoringen de opkomende problemen gaat anticiperen. Bovendien is het onderscheid tussen belangrijke ingrepen en ‘waste’ een automatisch gevolg van de manier waarop gemeten wordt.

Respect voor de stakeholders steunt op wederzijds vertrouwen. Dit vertrouwen kan er maar zijn als alle partijen beslissingen (en beoordelingen) nemen volgens dezelfde criteria. TOC-SSC zorgt voor die transparantie en triggert de juiste signalen, die voor iedereen dezelfde zijn. In een meer complexe (of virtuele) supplychain geldt dit ook voor de hele keten: “Van-in-China-tot-bij-de-klant”.