Wij wensen u een 2024 op de weg naar Antifragility.

 

Eerst en vooral een woordje uitleg.

In de voorbije jaren zijn de onzekerheid, complexiteit, variabiliteit deel geworden van onze dagelijkse realiteit.

Klassieke manieren om risico’s onder controle te krijgen weken helaas niet.

Het heeft geen zin om met gedetailleerde planningen een illusie van precisie te creeren in een onzekere omgeving

Het heeft geen zin om een organisatie op te delen in kleinere deeltjes (afdelingen) om zo de illusie te creeren dat deze deeltjes wel beheersbaar zijn.

Het heeft geen zin een gesofisticeerd risicomanagement systeem op te zetten als we niet kunnen voorspellen wat de volgende gebeurtenissen zullen zijn.

In plaats van onze effort te staken in berekeningen van wat kan misgaan en wat daar de impact van is moeten we onze aandacht vestigen op het verbeteren van de reactie van onze organisaties op veranderingen .  Bouwen aan een antifragile organisatie .

Antifragile gaat er van uit dat we disrupties met enorme impact niet kunnen voorspellen “Black Swans” Oorlogen zijn nadien logisch te verklaren maar niet voorspelbaar.

Antifragile gaat een stuk verder dan resilliant, een resilliant organisatie is bestand tegen schokken een Antifragile organisatie wordt systematisch beter en sterker onder stress.

Om te begrijpen hoe we best naar zo’n organisatie kunnen evolueren moeten we eerst basis pricipes van Atifragility toelichten.

1 Accepteer onzekerheden.

 

De wereld is onzeker, veranderingen en black swans zijn deel van onze realiteit probeeer ze niet te elemineren leer hoe je er beter van kan worden.

2 Assimetrisch opties.

Een voorgestelde veradering heeft nooit een uitkomt maar een “range” van uitkomsten. Als het mis gaat is X het resultaat slechts mogelijke resultaat als het goed gaat is Y hat best magelijk resultaat, X en Y zijn bijna nooit symmetrich, zoek naar assymetrische opprotunitieten in ons voordeel.

3 Redundancy.

Je hebt meer nodig dan het strikt noodzakelijke om te regeren op voorspelbare stress factoren.

4 Via Negativita.

Stop met de verkeerde dingen te doen. Het is eenvoudiger om te weten wat niet werkt dan wat wel werkt.

 

 

 

5 Skinn in the Game.

Creer de omstandigheden waarin iedere deelnemer iets te verliezen heeft als gevolg van z’n beslissingen en acties.

 

Is TOC (Theory of constraints) de weg naar anti fragile?

Vele wegen leiden naar Rome maar voor TOC-experten is het duidelijk dat TOC een praktische toepassing is van de Anti fragile principes.