Piloottraject van de TOC-Synchronised Supply Chain.

Vermits uw bedrijf ook sterk afhankelijk is van de perfecte werking van de interne en externe Supply Chain kan dit aanbod u wellicht interesseren.

Wij gaan op zoek naar een 5 -tal bedrijven die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan een ‘hands-on’ toepasbaarheidstraject waarbij de TOC-Synchronised Supply Chain gebruikt wordt als leidraad en waarbij een belangrijk groepswerk hoort met de volgende afspraken:

 • Het piloottraject geeft interessante en tastbare resultaten in uw bedrijf.
 • Er zijn geen concurrerende bedrijven in de groep.
 • Bureau Léonard stelt zijn expertise van vorige succesvolle implementaties ter beschikking van de groep.
 • De diversiteit in business en structuur van de deelnemers moet ervaringsuitwisseling kunnen stimuleren.
 • Elk bedrijf kiest enkele ‘moeilijke’ producten of een productfamilie die relevant zijn om een toepasbaarheidstraject op los te laten.
 • De software wordt gedurende de inleidende periode gratis ter beschikking gesteld. Het is zondermeer nodig dat alle deelnemers op hetzelfde platform werken om vergelijkingen mogelijk te maken.
 • In ieders belang moet het vooraf duidelijk zijn wat de voordelen zijn voor de deelnemers.

Er wordt een package-deal aangeboden met aangepaste ondersteuning voor een piloottraject aan een forfaitair bedrag. Dit package houdt onder meer in:

 • Gratis ter beschikking stellen van de software tijdens het pilootproject.
 • Gemeenschappelijk (groepswerk) voor:
  1. De nodige TOC-Know-how overdracht
  2. Inleiding in het praktisch gebruik van de software.
  3. Uitwisselen van implementatie ervaring.
 • Individuele ondersteuning per bedrijf vooraf te specifiëren. Technisch (interfaces en specifieke parametrering) en projectbegeleiding voor best resultaat.
 • Begroting per bedrijf van latere roll-out met kosten/baten van de volledige implementatie.

In het deel c zal er ervaring gedeeld worden van bestaande gebruikers en wordt eventueel beroep gedaan op gespecialiseerde competenties uit de academische wereld.

Nog vragen? Bel of mail naar Marie Niesz 03 448 06 15. Of: marie.niesz@leonard.eu.com.