MARKET CONSTRAINTS

Domeinen:

Sales, Marketing, Strategie ontwikkeling.

Objectief:

Identificeren van de grootste hefbomen voor vergroting van marktaandeel. Leidraad voor verbetering door volledig marktconstraintsmodel.

Gebruikelijke resultaten:

 • Ontwikkeling van doorbraakoplossingen om in korte tijd nieuwe markten aan te vallen.
 • Ontdekking van nieuwe opportuniteiten.
 • Identificatie van de zwakste factor in marktconstraints.
 • Optimalisatie van marketingbudget.
 • Acceptatie van veranderende prioriteiten.

Specifieke technieken:

 • Marktconstraintsmodel: Becijferde identificatie van de zwakste schakel in sales en marketing.
 • Constraint – driven. businessplan: Meerjarenplan met koppeling op toekomstige verlies en winstrekening en balans.
 • Thoughput Accounting De impact van een actie, een beslissing of een project wordt eerst afgemeten tegenover de Throughput. (Lange termijn en korte termijn).
 • Critical Chain: Implementatieplan van nieuwe aanpak met inschatting van risico’s en reserves. Buffers in tijd en geld.
 • Funelmanagement: Structurele oplossing voor monitoring en bijsturing van sales acties.
 • Competitive price-setting.
 • POOGI. Gestructureerd verbeterprocess dat gekoppeld is op de projectbuffers en salesfunel.Geneeert de selectieve signalen voor korte termijn bijsturing en lange termijn verbetering.

Implementatie en opstart:

Groepssessies en individueel werk voor het opstellen van het markconstraintsmodel. Identificatie en consensus over beste opportuniteiten voor verbetering, met zicht op impact op de rest van de organisatie. Volledige trajecten met know-how overdracht worden begeleid door TOC-experts