KPI’s  Key Performance Indicators.

Domeinen:

Management Accounting; Persoonlijke en groepsevaluaties; Ondersteuning van Bonussytemen; Input voor operationele sturing en verbeteracties.

Objectief:

Een objectieve beoordeling van korte termijn en lange termijn acties en prestaties installeren, die éénduidig en transparant het verband legt tussen individuele- en groeps-prestaties en de winst van het bedrijf.

Gebruikelijke resultaten:

 • Verminderen / verdwijnen van lokale optima.
 • Stimulering van teamwerk.
 • Verdwijnen van verkeerde/ongezonde interne competitie.
 • Ondersteuning van interne delegatie.
 •  Beloning en verantwoordelijkheid
 • Acceptatie van veranderende prioriteiten.
 •  Coherente beoordeling en prioriteitstelling van verbeteracties.

Specifieke technieken:

 • Thoughput Accounting. De impact van een actie, een beslissing of een project wordt eerst afgemeten tegenover de Throughput. (Lange termijn en korte termijn).
 • NBR: (Negatieve gevolgen-logica). Het optimalisren van één variabele kan negatieve gevolgen hebben voor andere variabelen. NBR-techniek vermijdt deze ontsporing.
 • T/OE of DT/ DOE en T/I of DT/DI. Zowel korte termijn als lange termijn invloeden maken deel uit van de de KPI’s en tonen de directe link met de verlies- en winst-rekening.
 • Buffermanagement. Risico’s worden afgezekerd met buffers. Buffermanagement valt onder verantwoordelijkheid van individuele managers of van een team. Buffermanagement geeft aan in welke mate de risico’s zijn opgevolgd en bijgestuurd.

 

Implementatie en opstart:

Diagnosestudie en implementatieplan. Know-How overdracht en inzicht in de business-eigen constraints is essentieel voor het welslagen van de implementatie. Volledige trajecten met know-how overdracht worden begeleid door TOC-experts.