Het Corona Offer is een kort maar krachtig traject om management beslissingen te beveiligen op een ogenblik dat er veel onzekerheid is.

Met behulp van de S&T-techniek werken we op korte tijd, samen met uw team, een onderbouwd en volledig opstartplan uit dat klaarligt tegen de dag dat u terug wil/kan opstarten.

De leidraad is het beproefde TOC 5-stappen traject, dat nu als volgt verloopt:

  1. Identificeren van de belangrijkste business-bottleneck van het ogenblik.
  2. Optimaal gebruik van de critische resources. (Cash, Critisch Personeel, Voorraden, Tijd)
  3. Onbetwistbare prioritietscriteria uitwerken met focus op de juiste dingen.
  4. De resultaten kort opvolgen door buffermanagement (Dit kan pas na de uitrol van het plan).
  5. Terug naar punt 1. Zo snel als nodig.

Voor elk van deze stappen worden beproefde en aangepaste TOC-technieken gebruikt.

Dit werken we  verder uit tot op een detailniveau dat nodig is én op korte termijn realiseerbaar.