TOC-Scan & Plan Operations & Supply Chain

De TOC-SCAN & PLAN geeft een antwoord op:

Wat houdt ons tegen om de operationele winst te verbeteren?

De TOC-SCAN geeft een eerste beeld van de elementen die de “positieve geldstroom” afremmen. De operationele winst is het zuivere resultaat van de eigen industriële activiteit. Er wordt bij deze scanning vooral gekeken naar de
directe inkomsten en uitgaven. Vele boekhoudkundige toevoegingen als wisselkoersen, transferprijzen, afschrijvingsregels e.d. kunnen niet beïnvloed worden door de operationele beslissingen. Voorraden bijvoorbeeld wél! Een optimaal gebruik van de voorraden heeft een directe impact op de operationle winst.

Hoeveel meer kan de productie en de supplychain nog aan zonder meerkosten?

Er zijn twee extreme situaties: Of de operationele keten is volledig gesatureerd; Of er is nog vrije capaciteit. In het eerste geval komt het er op aan om de juiste bottlenecks te identificeren in het tweede geval heeft men te doen met een reële marktconstraint, maar moet er wel uitgemaakt worden hoeveel de organistie nog aankan vooraleer er  bottlenecks gaan optreden.

Kunnen wij met minder voorraden werken en hoe doen wij dat?

Het gebruik van de financiële middelen optimaliseren  (ROI- Return On Investment) heeft een direct effect op het resultaat. Het geld kan dan beter gebruikt worden om operationele bottlenecks te verbeteren of om nieuwe producten te ontwikkelen. Maar dit mag niet ten koste van de leverbetrouwbaarheid. De scan toont niet alleen het mogelijk en realistisch objectief, maar geeft ook aan op welke manier dat moet bereikt worden.

Wat is het verschil met een ‘klassieke’ audit ?

Een klassieke audit focust graag op kosten en mogelijke besparingen. De TOC-Scan gaat vooral analyseren waar de goederenstromen (en dus de geldstromen) worden afgeremd. Dit geeft een direct zicht op de mogelijke hefbomen en creëert een positieve dynamiek die uitmondt in een sterkere concurrentiële positie.

Er wordt ook niet gegrepen naar grote en spectaculaire technische ingrepen zoals: nieuwe machines of layouts. De uitdaging bestaat erin de bestaande infrastructuur op een nieuwe manier aan te sturen zodat de output optimaal wordt.

Wat is het beste plan om met minimale inzet maximale resultaten te boeken, zowel op korte termijn als op lange termijn?

 

Uit de analyses volgen betrouwbare aanwijzingen om te verbeteren. Omdat de analyses gemaakt worden volgens een zeer specifieke techniek worden de meest gevoelige hefbomen duidelijk. Tegelijkertijd wordt een stappenplan
opgesteld dat aangeeft waar snel resultaten kunnen geboekt worden. Alleszins gaan ook de korte termijn resultaten in de richting die ook op lange termijn kan aangehouden worden.