The bottleneck is on the top of the bottle!

Wij kijken aan tegen:

  • Veranderende markten, toegenomen concurrentie, alles moet goedkoper en sneller.
  • De initiatieven en projecten om te verbeteren stapelen zich op.
  • Het wordt meer en meer: Improve or disapear
  • De “informatie” stroom is niet te stoppen, management moet continu bereikbaar zijn en op de hoogte zijn van alle laatste ontwikkelingen , E-mail’s Tweeds berichten …
  • Managers zijn dure investeringen , Eliminate Waste, het mangement niveau moet zo lean mogelijk zijn.
  • Het effect is ons allemaal bekend . Managers spurten van de éne belangrijke vergadering naar de andere cruciale bespreking met ipad of iphone in aanslag.

En het gevolg ?

Het listige spook van de multi-tasking drijft de managers tot het uiterste en maakt meer en meer slachtoffers. Multi-tasking is slechts één van de gevolgen, maar het heeft wél een desastreuse impact op de individuen en op de organisatie.

Hopeloze situatie?

Misschien niet, maar het moet wel systematisch aangepakt worden. Onze business-constraints (knelpunten, beperkingen) zijn de laatste jaren grondig veranderd terwijl de manier waarop wij ons bedrijf aansturen en de onderliggende systemen eigenlijk niet opgewassen zijn tegen deze hektische situatie.

De laatste ontwikkelingen van de TOC (Theory Of Constraints) bieden veel mogelijkheden om de kostbare tijd van managers en medewerkers optimaal te gebruiken ook in onstabiele situaties.

Wij hoeven dus niet te wachten tot alles weer ‘gestabiliseerd’ is vooraleer iets te ondernemen.

Een eerste belangrijke stap is het identificeren van het hoofdknelpunt van de business.

De sleutel van de oplossing is immers FOCUS

Afhankelijk van het domein zijn er aangepaste oplossingen zoals:

Constraints in Marketing & Sales.

Change Management. Implementatie van kleine of fundamentele veranderingen in snel tempo door het verkrijgen van consensus bij de sleutelfiguren en door ondersteuning van de hele organisatie. Snel is hier geen synoniem van oppervlakkig, integendeel, elke verandering zet steeds een stap in de richting van lange termijn doelstellingen.

KPI’s (Coherente Key Performance Indicators).  Een objectieve beoordeling van korte termijn en lange termijn acties en prestaties installeren, die éénduidig en transparant het verband legt tussen individuele- en groeps-prestaties en de winst van het bedrijf.

Dynamic Replenishment. –  Optimale beschikbaarheid van goederen met minimale voorraden en met minder administratief werk.

Synchronized Supply Chain. – De gekoppelde voorraadpunten met elkaar synchroniseren voor minimale globale voorraad en  maximale leverbetrouwbaarheid.

Critical Chain. Verkorten van de totale doorlooptijd en beveilgen van de einddtatum onder optimale benuttiging van de critische resources

Multitasking Is Making You Stupid .

Doing many things at once isn’t just distracting–it actually takes points off your IQ, scientists say.

Multitasking may be ubiquitous in today’s plugged in, multidevice world, but you’ve probably already heard not everyone thinks just because you can do multiple things at once you that you should.

Doctors at Harvard, we’ve reported, declared war on the practice when a resident nearly killed a patient when a text message distracted her from updating a prescription. Authors Maggie Jackson and Nicholas Carr have both written books and blog posts about the bad things computer-assisted distraction is doing to our brains.

But even if you’re familiar with the multitasking backlash, a figure unearthed by blogger Eric Barker will probably shock you. He recently read Your Brain at Work: Strategies for Overcoming Distraction, Regaining Focus, and Working Smarter All Day Long by David Rock, and pulled out a truly horrifying study finding to share in a post. Brace yourself:

“A study done at the University of London found that constant emailing and text-messaging reduces mental capability by an average of 10 points on an IQ test. It was five points for women, and fifteen points for men. This effect is similar to missing a night’s sleep. For men, it’s around three times more than the effect of smoking cannabis. While this fact might make an interesting dinner party topic, it’s really not that amusing that one of the most common “productivity tools” can make one as dumb as a stoner.”

That means when you’re switching between answering emails and doing important tasks for your business, when it comes to mental function, you’d be better off if you were stoned. Or, as another quote from the book highlighted by Barker puts it, “when people do two cognitive tasks at once, their cognitive capacity can drop from that of a Harvard M.B.A. to that of an eight-year-old.”