Newsletter: LENTE 2014.  Speciale CFO-focus. Tijd voor de volgende stap in uw strategie 14-18.

 

Lentekriebels, betere -alhoewel nog schuchtere- vooruitzichten en het besef dat nóch de  regering nóch de politiekers onze resulaten van dit jaar zullen helpen verbeteren, doet in steeds meer bedrijven dezelfde muziek weerklinken: “ Wij gaan er zélf wat aan doen!”.

Vermits het gaat over betere cijfers verwacht men dikwijls dat de CFO dit ter harte zou nemen. Maar elke CFO met enige ervaring kan reeds voorspellen wat er dreigt te gebeuren:

 

Stap 1: Je vraagt aan je managers wat zij nodig achten om beter te scoren.

Stap 2: Je krijgt prompt een lange waslijst van super-zinnige suggesties die allemaal even beloftevol worden aangeprezen.

Stap 3: Je vraagt om bij elke suggestie ook de kostprijs en de nodige tijd van het eigen personeel te budgetteren.

Stap 4: Je maakt de som van alle uitgaven en tijdsbestedingen.

Stap 5: Je merkt meteen dat de uitgaven veel hoger uitvallen dan gedacht en dat de resultaten niet voor onmiddellijk zijn, want: nú veel te druk!

 

Klinkt dit bekend? DUS: Terug naar af? Liever niet, want er móet wel iets gebeuren en bovendien zijn er verwachtingen gecreëerd… Toch is dit soort dilemma’s dikwijls het vertrekpunt van succesvolle trajecten! Want hoe wij tóch met schaarse tijd en middelen steeds betere resultaten kunnen neerzetten heeft alles te maken met de beproefde TOC-technieken. Een eerste inspiratie vind je al op:

FAQ’s:  TOC-technieken en -tools voor strategie en tactiek,