The bottleneck is on the top of the bottle!

1.      Budget 2013 – constraint-driven?

2.      Hoe nauwkeurig zal je budget moeten zijn?

Houdt uw budget van 2013 rekening met uw reële business-constraints?

Is het ook voldoende immuun voor de (steeds frequentere) onverwachte situaties?

Geen enkele business is nog dezelfde als tien jaar geleden maar het keurslijf van de budgetten is soms zo dwingend dat er nauwelijks kan gereageerd worden. Elke manager weet dat de externe veranderingen zorgen voor interne spanningen en ‘constraints’ maar daarom is het budget en de hele sturing nog niet constraint-driven

Plannen en budgetten maken creert de illusie van presisie het staat immers zwart op wit en het is becijferd .
Maar het bestrijden van onzekerheid met precisie is nog nooit een goede strategie gebleken .

Een korte doorlichting kan veel onheil voorkomen,
daarom bieden wij u de mogelijkheid om een ‘quick-scan’ te laten uitvoeren door gespecialiseerde consultants.

U krijgt een aangepaste offerte na een vrijblijvend bezoek aan uw bedrijf.

Voor afspraak neem contact met:

Marie Niesz Tel 03/448 06 15

mail  Info@leoanard.eu.com Web www.goldratt.be