Market Constraints

Domeinen

Sales, Marketing, Strategie ontwikkeling

Specifieke Doelstellingen

Identificeren van de grootste hefbomen voor vergroting van marktaandeel. Leidraad voor verbetering door volledig marktconstraintsmodel.

Gebruikelijke resultaten

 • Ontwikkeling van doorbraakoplossingen om in korte tijd nieuwe markten aan te vallen
 • Ontdekking van nieuwe opportuniteiten
 • Identificatie van de zwakste factor in marktconstraints
 • Optimalisatie van marketingbudget
 • Acceptatie van veranderende prioriteiten
 • Integratie van leveranciersvoorraden
 • Klantvoorraden geoptimaliseerd
 • MRP overbodig geworden
 • Afschaffing van overbodige magazijnruimte

Specifieke technieken

 • Marktconstraintsmodel: Becijferde identificatie van de zwakste schakel in sales en marketing
 • Constraint – driven. businessplan: Meerjarenplan met koppeling op toekomstige verlies en winstrekening en balans.
 • Thoughput Accounting De impact van een actie, een beslissing of een project wordt eerst afgemeten tegenover de Throughput. (Lange termijn en korte termijn)
 • Critical Chain: Implementatieplan van nieuwe aanpak met inschatting van risico’s en reserves. Buffers in tijd en geld.
 • Funelmanagement: Structurele oplossing voor monitoring en bijsturing van sales acties
 • Competitive price-setting
 • POOGI. Gestructureerd verbeterprocess dat gekoppeld is op de projectbuffers en salesfunel.Geneeert de selectieve signalen voor korte termijn bijsturing en lange termijn verbetering

 

Ons Aanbod

 • Groepssessies en individueel werk voor het opstellen van het markconstraintsmodel
 • Identificatie en consensus over beste opportuniteiten voor verbetering, met zicht op impact op de rest van de organisatie
 • Volledige trajecten met al dan niet know-how overdracht worden begeleid door TOC-experts

 

Lees meer over Market Constraints