Drum Buffer Rope – Simplified drum Buffer Rope

Domeinen

Sturing en opvolging van de operationele activiteiten

Specifieke Doelstellingen

De operationele keten sturen voor maximaal rendement met minimale middelen.

Gebruikelijke resultaten

 • Verkorting van productiedoorlooptijden zonder ingrepen of investeringen in het productie apparaat. (Courant: 30% à 40% korter na 4 maand werking)
 • Sterke verbetering van de leverbetrouwbaarheid. (Courant: vetrekkend met 70% na 4 maand boven 95%). Vermindering van het onderhanden werk (WIP) met 40%
 • Sterke vermindering van ‘dringende’ orders
 • Rustigere flow
 • Minder managementiijd
 • Veilige delegatie naar operationeel niveau

Specifieke technieken

 • Toepassing van de 5-focussing stappen
 • Sturen op de kritische resources, synchroniseren van niet-kritische resources d.m.v. buffermanagement
 • Materiaal – vrijgave. De productiestart is gesynchroniseerd op de kritische resources.  (niet op forecast of op globale MRP-signalen) Buffermanagement
 • De synchronisatie van de hele keten wordt gestuurd door zeer transparante signalen, die voor elke stap de juiste en up-to-date prioriteiten aangeven
 • Gefocuste opvolging. Het aantal aandachtspunten vermindert drastisch en is voor iedereen duidelijk. (= Management by exceptions!) Ingebouwde controle. Het niet juist opvolgen of uitvoeren van een activiteit wordt tijdig zichtbaar
 • Immuun tegen verstoringen. De juiste buffertechniek laat toe om tijdig in te grijpen
 • Materiaalbehoefte planing. MRP-run wordt overbodig
 • Synchronisatie van inkoop
 • De inkoopplanning wordt up-to-date gehouden door dezelfde buffermanagement signalen
 • POOGI: Betrouwbaarheid van resources/ leveranciers/ subcontractors worden gemonitord en verwerkt tot verbeteracties

 

Ons Aanbod

 • Diagnose studie en implementatieplan
 • 2-daagse EDM (Executive Decision Making) – sessie voor kennismaking
 • Volledige trajecten met al dan niet know-how overdracht worden begeleid door TOC-experts
 • Aangepaste en integreerbare software beschikbaar

 

 

Klanten C&DS